Full åpning for å selvbygge familiens hytte: Mye å ta hensyn til
Hjem - BergeSag
Full åpning for å selvbygge familiens hytte: Mye å ta hensyn til

Full åpning for å selvbygge familiens hytte: Mye å ta hensyn til

Ettersom de tekniske forskriftene har blitt skjerpet for både hytter og hus, har det blitt mer krevende å være selvbygger av egen hytte. Men fortsatt er det mange kroner å hente på egeninnsats

– Vi så tidlig denne utfordringen og tok de nødvendige grepene for å gi våre kunder kvalitet i alle ledd fra ferdig planert tomt til ferdig hytte, sier Øyvind Bråtun. 
”Hytteteamet” hos Berge Sag i Haugesund mener at det nye regelverket ikke hindrer folk i å bidra med egeninnsats. Det er fortsatt slik at en hyttebygger kan gjøre mye selv. Berge Sag selger også byggesett og det er flere kunder som velger en slik løsning, dersom en har anledning til å være sin egen byggeleder. Med god veiledning fra Berge Sag og hjelp av familie og gode venner er det mulig å få det meste til, sier Øyvind Bråtun, salgs- og markedsutvikler for hytter. Hytteselgerne Jarle Troland og Ronny Gundersen peker samtidig på at de strenge myndighetskravene i forhold til utførelse av rør og elektriske installasjoner, må en la fagfolk ta seg av. 

Fordel med å bruke en  profesjonell leverandør 

– Store utbyggere har ofte gode innkjøpsavtaler, noe som gjør differansen mellom å kjøpe inn ting utenfor totalleveranse fra en stor utbygger og det du kan få på enkeltkjøp utenom er liten – om noen i det hele tatt, påpeker Jarle Troland. 
 
– Hva med uteområdet – kan en hyttebygger anlegge hage utenfor hytten? 
 
– Her er det viktig å sjekke reguleringsplanen for tomten.  På byggefelt i fjellet er det typisk maks 25-35 prosent av tomten som kan opparbeides, resten skal være naturtomt. I tomtefelt med sjø og lavland så er dette ofte litt mer lempelig og ikke så detaljert beskrevet, forklarer Bråtun. 

Betalingsplan 

– Hvilket betalingssystem bruker dere i dag? Når skal hytten betales? 
 
– Vi har som regel en betalingsplan når vi er utbygger for privatpersoner. Planen følger de forskjellige stegene i leveringen og fremdriftsplanen. 50 prosent ved oppstart snekker, 40 prosent ved oppstart innvendige fag og 10 prosent ved overlevering, svarer Jarle Troland og viser til at  10 prosent ved overtakelse er lovpålagt i henhold til Bustadoppføringslova. På nøkkelferdige hytter, har de som regel 150 000 kr. ved kontraktsinngåelse og resterende oppgjør ved overtagelse/innflytting. . 
 

Hva med forsinkelse? 

– Har hyttekundene deres krav på avslag i prisen om byggingen blir forsinket? 

– Her følger vi Bustadoppføringsloven § 18.  Den sier at byggherre kan kreve dagbøter ved forsinkelse utover overtakelsedato som er beskrevet i kontrakten. Dette hvis det er store forsinkelser og utbygger med involverte kontraktører er ansvarlig for forsinkelsen. Om byggherren har hentet inn entreprenører på enkelte fag selv, og vedkommende er ansvarlig for forsinkelsen, ville dette kravet ikke kunne fremstilles mot oss, forklarer Troland.


Artikkelen er levert av Vi Bygger Nytt.

Sjekk reguleringsplanen 

Vi er også nysgjerrige på om det vanligvis følger veirett og opparbeidelse av parkering til hyttetomten. Bråtun understreker at enhver hyttebygger må passe på at det på tomten er tinglyst veirett og/eller bruksrett på vei om denne går over andre sin eiendom før den går til vedkommende hytteeiendom. 
 

Sjekk reguleringsplanen 

Vi er også nysgjerrige på om det vanligvis følger veirett og opparbeidelse av parkering til hyttetomten. Bråtun understreker at enhver hyttebygger må passe på at det på tomten er tinglyst veirett og/eller bruksrett på vei om denne går over andre sin eiendom før den går til vedkommende hytteeiendom.